ΕΠΟΧΙΑΚΑ - ΔΩΡΑ - ΟΙΚΙΑΚΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΨΙΛΙΚΑ - ΣΧΟΛΙΚΑ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ - ΤΡΟΦΙΜΑ

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Προόδου 2, Αιγάλεω

Τηλ: 210 3416691-2
από Κηφισό, με κατεύθυνση πρός Πειραιά, 1ος δρόμος δεξιά μετά το ΙΚΕΑ

Δημοσιεύσεις

Χρήση 2018

Ανάρτηση 26/07/2019: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2018-Έκθεση ΔΣ-Έκθεση Ορκωτού

Ανάρτηση 01/06/2019: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως 2019

 

Χρήση 2017

Ανάρτηση 03/07/2018: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2017-Έκθεση ΔΣ-Έκθεση Ορκωτού

Ανάρτηση 07/06/2018: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως 2018

 

Χρήση 2016

Ανάρτηση 04/07/2017: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2016-Έκθεση ΔΣ-Έκθεση Ορκωτού

Ανάρτηση 07/06/2017: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνελέυσεως 2017

 

 Χρήση 2015

- Οικονομικές Καταστάσεις 2015

- Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνελέυσεως 2016

 

Χρήση 2014

- Ισολογισμός-Αποτελέσματα-Εκθεση ελεγκτών 2014

- Εκθεση Διαχείρισης Δ.Σ. 2014

- Έκθεση ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών 2014

- Προσάρτημα 2014

- Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως 2015

 

Χρήση 2013

- Ισολογισμός και Έκθεση ελεγκτών 2013

- Έκθεση διαχείρησης χρήσεως 2013

- Παράβολο ΦΕΚ δημοσιεύσεως ισολογισμού 2013

- Προσάρτημα 2013

- Πρόσκληση Γενικής συνελέυσεως 2014

 

Χρήση 2012

- Ισολογισμός

- Πρόσκληση Γ.Σ.