Ωράριο

 

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 08:00-16:00
Τετάρτη 08:00-17:00
Σάββατο 08:00-15:00