Ποιότητα / Προδιαγραφές

 

Η Τσαγκογέωργας ΑΕ δεν είναι απλώς μια αποθήκη με κινέζικα προϊόντα χονδρική στην Αθήνα.

Είναι μια οργανωμένη και αξιόπιστη εταιρεία χονδρικής με παράδοση 30+ χρόνων, άρτια καταρτισμένο προσωπικό και πλήρως οργανωμένα τμήματα Προμηθειών, Ποιοτικού ελέγχου και Regulatory affairs.

Η εταιρεία εμπορεύεται προϊόντα από όλο το κόσμο όπως: Κίνα, Ινδία, Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία , Ισπανία,  Ινδονησία, Μαλαισία, Πακιστάν, Τουρκία, , Βέλγιο κλπ.

Βασική παράμετρος για τη διακίνηση ενός προϊόντος δεν είναι η χώρα παραγωγής του αλλά οι ποιοτικές προδιαγραφές του και η συμβατότητα του με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.   

Όλα τα προϊόντα:

  • Συμμορφώνονται αυστηρώς με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία
  • Είναι οικονομικά προϊόντα, ενώ παράλληλα είναι κατασκευασμένα με σωστές ποιοτικές προδιαγραφές, προκειμένου να προκύπτει μια δίκαιη σχέση τιμής και ποιότητας.
  • Κατασκευάζονται από ασφαλή υλικά.
  • Φέρουν σήμανση με όλα τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου τους (Τσαγκογέωργας ΑΕ), καθώς επίσης και τις απαιτούμενες Προφυλάξεις-Οδηγίες στην Ελληνική γλώσσα.

 

Ειδικότερες κατηγορίες όπως τα Παιχνίδια ή Ηλεκτρικά είδη:

  • Φέρουν σήμανση CE
  • Είναι ελεγμένα σε πιστοποιημένα εργαστήρια ποιότητας, διεθνούς φήμης
  • Διατηρούν τεχνικό φάκελο προδιαγραφών και Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων είναι δικής μας εισαγωγής και φέρουν υποχρεωτικά ετικέτα με τα πλήρη στοιχεία μας και τις προβλεπόμενες ενδείξεις ασφαλείας στα Ελληνικά.

Αυτό γίνεται προκειμένου να είμαστε σύμφωνοι με τις ισχύουσες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προϊόντα «ανώνυμα» και χωρίς επισήμανση είναι ικανά να δημιουργήσουν προβλήματα νομικής φύσεως στους πελάτες μας, κάτι που δε θα το επιτρέπαμε ποτέ ως υπεύθυνος και συνεπής συνεργάτης σας.