Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

 

Όροι Χρήσης

Στοιχεία – πληροφορίες: Το tsago.gr που περιλαμβάνει και το tsago.gr/eshop ανήκει στην ανώνυμη εμπορική εταιρία με την επωνυμία «ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ ΑΕΕ» με διακριτικό τίτλο «ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΕ»
Δραστηριότητα: Εμπορική, Χονδρική 
Διεύθυνση Έδρας: Αιγάλεω Αττικής, Προόδου 2, Τ.Κ. 12241 
ΑΦΜ: 094265002 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
E-mail επικοινωνίας: sales@tsago.gr
Τηλ Παραγγελιών: 210 3416691-2
Φαξ:  210 3416639-696

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Tsago.gr και τους συνεργάτες μας, σας παρέχονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Tsago.gr, και σύμφωνα με τους διαχειριστικούς κανόνες ή πολιτικές που δημοσιεύονται από το Tsago.gr σε αυτήν την διεύθυνση. Οι Όροι των Υπηρεσιών περιλαμβάνουν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ σας και του Tsago.gr και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες που έγιναν ανάμεσα στα δύο μέλη και αφορούσαν το συγκεκριμένο αντικείμενο το οποίο περιέχεται σε αυτή την ιστοσελίδα. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες του Tsago.gr είναι δυνατόν να περιέχουν τυπογραφικά λάθη, παραλήψεις, αναντιστοιχίες κ.ο.κ. για τα οποία το Tsago.gr δεν φέρει καμία ευθύνη. Ολοκληρώνοντας την διαδικασία εγγραφής ή χρησιμοποιώντας το Tsago.gr ο χρήστης/επισκέπτης συμφωνεί ότι δεσμεύεται από όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Tsago.gr, αρκεί να τηρείτε τους Όρους των Υπηρεσιών.

Ειδοποιήσεις : Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.tsago.gr ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Οι συμβάσεις του Tsago.gr πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση). Απαγορεύεται η χρήση του Tsago.gr από ανηλίκους ή από άτομα, που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Το Tsago.gr μπορεί να σας στείλει ειδοποίηση μέσω email, κάνοντας μια δημοσίευση μέσα από την ιστοσελίδα του, ή με οποιοδήποτε άλλο λογικό τρόπο. Εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Tsago.gr γραπτώς μέσω email ή όπως αλλιώς προβλέπεται ρητώς από το Tsago.gr. Το Tsago.gr μπορεί να μεταδίδει, διανέμει ή απεικονίζει ανακοινώσεις ή μηνύματα μέσω των Υπηρεσιών του. Αλλαγές στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, την Υπηρεσία, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή άλλων θεμάτων που έχουν σημασία, το Tsago.gr έχει την δυνατότητα να τις αλλάζει όποτε αυτό κρίνει σκόπιμο. Χρησιμοποιώντας το Tsago.gr συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ.

Συμπεριφορά χρήστη : Το Tsago.gr διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, να παρακολουθεί ή να επιθεωρεί τη συμπεριφορά σας στο Site του Tsago.gr.

Περιορισμός Ευθύνης : Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων. Το tsago.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα, που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή κατά την διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτή και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του Tsago.gr. Όπου ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το Tsago.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.

Cookies: Το Tsago.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το Tsago.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων : Το Tsago.gr σέβεται την προσωπική προστασία οποιουδήποτε επισκέπτεται και εγγράφεται ως μέλος. Οποιαδήποτε πληροφορία συλλέγεται αναφορικά με εσάς, χρησιμοποιείται πρώτα για την εκπλήρωση της οποιασδήποτε υπηρεσίας έχετε ζητήσει και δεύτερον για την βελτίωση της εξυπηρέτησής σας. Αυτό πραγματοποιείται από εμάς κάνοντας αποτελεσματική χρήση των πληροφοριών. Αυτές οι πληροφορίες δεν θα αποκαλυφθούν σε κανέναν εκτός το Tsago.gr, τις θυγατρικές και τους συνεργάτες μας.

Ασφάλεια : Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του μυστικού σας κωδικού και λογαριασμού και για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που λαβαίνει χώρα στο λογαριασμό σας. Μπορείτε να αλλάξετε το μυστικό κωδικό σας ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αφορά το λογαριασμό σας, ανά πάσα στιγμή πηγαίνοντας στο ( Ο λογαριασμός μου ) αφού έχετε συνδεθεί βέβαια. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έναν καινούριο λογαριασμό. Συμφωνείτε να ενημερώνετε το Tsago.gr αμέσως εάν γίνει οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού σας χωρίς εξουσιοδότηση ή κάθε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Πρέπει να ενημερώνετε το Tsago.gr για οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας, όπως απώλεια, κλοπή, ή εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση ενός λογαριασμού χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης. Μέχρι το Tsago.gr να ενημερωθεί για κάποια παραβίαση ασφάλειας, εξακολουθείτε να ευθύνεστε για τυχόν παράνομη χρήση των Υπηρεσιών του Tsago.gr μέσω του λογαριασμού σας. Σε αντάλλαγμα για τη χρήση των Υπηρεσιών του Tsago.gr συμφωνείτε ότι: 1) παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες οι οποίες ισχύουν, είναι πλήρεις και ακριβείς όσον αφορά το άτομό σας και την επιχείρησή σας, όταν ζητηθεί από την Υπηρεσία και 2) διατηρείτε και ενημερώνετε τις πληροφορίες αυτές όπως απαιτείται για να διατηρούνται σε ισχύ, πλήρεις και ακριβείς. Εάν οποιαδήποτε πληροφορία που έχει παραχωρηθεί από εσάς κατά την αρχική σας καταχώρηση ή μέσω του «Λογαριασμού μου» είναι ανακριβής, το Tsago.gr διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει άμεσα τον λογαριασμό σας και το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του Tsago.gr.

Περιγραφή προϊόντων : Οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες που μεταδίδει το Tsago.gr στους χρήστες/επισκέπτες του για τα προϊόντα που προβάλλονται σε αυτό, αποτελούν πληροφορίες, οι οποίες είτε αποστέλλονται από τους κατασκευαστές των προϊόντων αυτών, είτε συλλέγονται ως πληροφορίες από παλαιότερες παραλαβές αυτών των προϊόντων. To Tsago.gr ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων ως άνω πληροφοριών.

Ευθύνες : Χρησιμοποιώντας το Tsago.gr συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι οι τυχόν τραυματισμοί και ζημιές που μπορεί να πραγματοποιηθούν από χρήση προϊόντων που θα αγοραστούν μέσα από το Tsago.gr, είτε ως αποτέλεσμα αμέλειας, είτε για άλλους λόγους, στο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, συμφωνείτε να παραιτηθείτε από κάθε απαίτηση, και αποζημίωση από το Tsago.gr και τους συνεργάτες του, τα στελέχη του, τους αντιπροσώπους και τους εργαζόμενους. Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι αυτή η παραίτηση από κάθε απαίτηση είναι δεσμευτική για εσάς.

Τιμολόγηση προϊόντων : Οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας είναι σε Ευρώ (€), δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ και τα έξοδα αποστολής. Οι τιμές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και μπορεί να αναπροσαρμοστούν χωρίς προειδοποίηση.

Ακύρωση παραγγελίας : Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε μέχρι την καταχώρηση των στοιχείων σας και τη πραγματοποίηση της πληρωμής. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κλείσετε τη σελίδα ή να αφαιρέσετε τα προϊόντα από το καλάθι.

Ασφαλής πληρωμή : Το Tsago.gr έχει στη διάθεσή σας τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής: μέσω κατάθεσης σε τράπεζα, μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, μέσω αντικαταβολής μετρητών, είτε στον οδηγό της εταιρείας μας (εντός Αθηνών μόνο) είτε κατά τη παραλαβή από το κατάστημα μας. Για πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας μεταφέρεστε στο ασφαλές περιβάλλον της Alpha Bank, που εξασφαλίζει την κωδικοποίηση των τραπεζικών σας στοιχείων κατά την μετάδοσή τους στο δίκτυο. Στο Tsago.gr δεν μεταφέρεται κανένα από τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως για παράδειγμα ο αριθμός της κάρτας σας, παρά μόνο η έγκριση ή όχι της συναλλαγής που είχατε με την τράπεζα, ώστε να προχωρήσουμε στην εκτέλεση της παραγγελίας σας. H παράδοση, εφόσον το προϊόν είναι διαθέσιμο, πραγματοποιείται εντός 1-7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εξόφλησης της παραγγελίας. Η παράδοση των εμπορευμάτων στο αρμόδιο πρακτορείο μεταφορών ή εταιρεία ταχυμεταφορών θεωρείτε παράδοση στον αγοραστή.

Πολιτική παράδοσης : H παράδοση, εφόσον το προϊόν είναι διαθέσιμο, πραγματοποιείται εντός 1-7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εξόφλησης της παραγγελίας. Για πελάτες εντός Αθήνας, η διανομή δύναται να πραγματοποιηθεί από φορτηγό της εταιρείας μας. Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις η διανομή πραγματοποιείτε από πρακτορείο μεταφοράς ή εταιρεία ταχυμεταφορών την οποία επιλέγει και πληρώνει ο πελάτης. Η εταιρεία Τσαγκογέωργας ΑΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μεταφορά των προϊόντων. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό, με κίνδυνο, ευθύνη και με έξοδα του πελάτη. Η παράδοση των εμπορευμάτων στο αρμόδιο πρακτορείο μεταφορών ή εταιρεία ταχυμεταφορών θεωρείτε παράδοση στον αγοραστή. Η κυριότητα των εμπορευμάτων μέχρι να εξοφληθεί η αξία τους παραμένει στον πωλητή. Η παράδοση της παραγγελίας σας ενδέχεται να καθυστερήσει σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων. Επίσης, μπορεί να καθυστερήσει σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα. Σε περίπτωση που το προϊόν που παραγγείλατε έχει εξαντληθεί, υπάλληλος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.

Πολιτική επιστροφών : Έχετε στη διάθεσή σας 14 ημερολογιακές ημέρες για να μας επιστρέψετε ένα προϊόν που δε σας ικανοποιεί συνοδευόμενο από το παραστατικό αγοράς. Τo παρόν δικαίωμα επιστροφής μπορεί να γίνει δεκτό μόνο για προϊόντα που επιστρέφονται στην αρχική τους κατάσταση (πλήρης συσκευασία, αξεσουάρ, οδηγίες χρήσης κλπ.). Ο πελάτης δεν επιβαρύνετε με οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εκτός από τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής. Προϊόντα που επιστρέφονται ελλιπή ή έχουν υποστεί ζημιές, ή είναι χαλασμένα ή λερωμένα από τον Πελάτη δεν γίνονται δεκτά. Η προθεσμία επιστροφής που αναφέρεται παραπάνω προσμετράτε από την επόμενη ημέρα από την παράδοση της παραγγελίας. Η συσκευασία του δέματος προς επιστροφή θα πρέπει να είναι προσεγμένη προκειμένου να μην υπάρχει φθορά του περιεχομένου κατά την μεταφορά του σε εμάς. Μόλις παραλάβουμε τα επιστρεφόμενα προϊόντα, σάς επιστρέφουμε το ποσό που είχατε καταβάλει για την αγορά τους, εντός 14 ημερολογιακών ημερών. Για τυχόν διαφορές , φθορές ή ελαττωματικά προϊόντα κατά τη παραλαβή εμπορευμάτων από το πελάτη, ο τελευταίος οφείλει να μας ενημερώσει εντός 7 ημερολογιακών ημερών.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας : Συμφωνείτε να μην προβείτε σε μεταπώληση ή οποιαδήποτε εμπορική χρήση των Υπηρεσιών του Tsago.gr χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Τσαγκογέωργας ΑΕ. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε αυτοματοποιημένα συστήματα ή άλλα αυτόματα εργαλεία μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή για να κάνετε κατάχρηση της Υπηρεσίας του Tsago.gr με οποιονδήποτε τρόπο. Η χρήση τους συνιστά κατάχρηση και καθορίζεται από το Tsago.gr κατά την απόλυτη κρίση του. Το Tsago.gr διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει το λογαριασμό σας όποτε το κρίνει απαραίτητο. Τα πνευματικά δικαιώματα όλων των φωτογραφιών και των αρχείων που σας παρέχει το tsago.gr ανήκουν στην εταιρεία Τσαγκογέωργας ΑΕ και η χρήση τους θα πρέπει να γίνετε με αποκλειστικό σκοπό τη μεταπώληση προϊόντων από το πελάτη, τα οποία οφείλει να προμηθεύετε από τη Τσαγκογέωργας ΑΕ. Σε περίπτωση που η εταιρεία αντιληφθεί το αντίθετο, διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα να κινηθεί νομικά εναντίον του πελάτη.

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

Η εταιρεία Τσαγκογέωργας ΑΕ, παρέχει ΔΩΡΕΑΝ στους πελάτες της όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στο  www.tsago.gr  και στο  www.tsago.gr/eshop, όπως τα αρχεία xml, excel, φωτογραφίες κλπ.

Αυτό γίνεται με ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ τους πελάτες της να διαχειριστούν ευκολότερα και γρηγορότερα τα προϊόντα της εταιρείας, μειώνοντας στο ελάχιστο το λειτουργικό του κόστος. Οι πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία είναι live διασυνδεδεμένες με το διαχειριστικό σύστημα της (ERP) και γίνεται καθημερινή προσπάθεια προκειμένου να είναι ακριβείς και αληθείς.

Παρόλα αυτά μέσα στο τεράστιο όγκο ειδών που εμπορεύεται, είναι πολλές οι φορές όπου υπάρχουν λάθη. Η εταιρεία Τσαγκογέωργας ΑΕ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ απέναντι στους χρήστες των ανωτέρω αρχείων για τυχόν λάθη, παραλήψεις, ανακρίβειες κλπ.

Η εταιρεία Τσαγκογέωργας ΑΕ δε δύναται και δεν υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη στους χρήστες των παραπάνω αρχείων. Ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να βρει όλα όσα χρειάζεται στο www.tsago.gr/el/eshop/account/free-tools.php με αναλυτικά παραδείγματα.

Η εταιρεία Τσαγκογέωργας ΑΕ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ σε περίπτωση παύσης λειτουργίας των εν λόγω αρχείων λόγω τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζει.

Αν ο χρήστης δεν είναι ικανοποιημένος από τη βοηθητική χρήση αυτών των Δωρεάν αρχείων, μπορεί να παύσει να τα χρησιμοποιεί ανά πάσα στιγμή.

Η εταιρεία Τσαγκογέωργας ΑΕ διατηρεί το δικαίωμά της να διακόψει, οποτεδήποτε και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, την πρόσβαση οποιουδήποτε πελάτη – χρήστη των xml-excel της, αλλά και να τροποποιήσει ή να καταργήσει τα συγκεκριμένα αρχεία, άνευ ουδεμίας υποχρεώσεώς της, περί αιτιολόγησης ή λογοδοσίας των αποφάσεων και ενεργειών αυτών, στους πελάτες – χρήστες της.  

Παράδειγμα κατανόησης:

Ένας  πελάτης χρησιμοποιεί τη Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (ΠΤΛ) την οποία παρέχουμε δωρεάν στα αρχεία μας, προκειμένου να διευκολυνθεί, να κερδίσει χρόνο και να νοιώσει τη σιγουριά ότι είναι ανταγωνιστικός. Πρόκειται για μια πολύ χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία την οποία η Τσαγκογέωργας ΑΕ παρέχει δωρεάν στους πελάτες της για να τους διευκολύνει.

Παρόλα αυτά ο τελικός έλεγχος και η τελική ευθύνη της Τιμής που πουλάει ο πελάτης βαραίνει αποκλειστικά τον ίδιο το πελάτη. Πχ ένα προϊόν έχει τιμή αγοράς απο εμάς 2€ και η ΠΤΛ που σας δίνουμε από λάθος είναι 1€ . Αν ο πελάτης πάει στα τυφλά και βάλει τις ΠΤΛ της Τσαγκογέωργας ΑΕ, ως τιμές Λιανικής δικές του, χωρίς να κάνει έλεγχο, τότε σε περιπτώσεις λάθους θα έχει ζημία, και η ευθύνη θα είναι αποκλειστικά δική του.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ:

Τα πνευματικά δικαιώματα όλων των φωτογραφιών και των αρχείων που σας παρέχουμε ανήκουν στην εταιρεία Τσαγκογέωργας ΑΕ και η χρήση τους θα πρέπει να γίνετε με αποκλειστικό σκοπό τη μεταπώληση προϊόντων τα οποία οφείλετε να προμηθεύεστε από εμάς. Σε περίπτωση που η εταιρεία αντιληφθεί το αντίθετο, διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα να κινηθεί νομικά εναντίον του χρήστη.

 

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ:

Ο λογαριασμός σας στην ιστοσελίδα «https://www.tsago.gr/el/eshop» φέρει το ΑΦΜ της εταιρείας σας.

Ως εκ τούτου, σας υπογραμμίζουμε τα εξής:

  1. Το ΑΦΜ του λογαριασμού σας θα πρέπει να ταυτίζεται με το ΑΦΜ, στο οποίο εκδίδονται τα παραστατικά πώλησης (τιμολόγια) της «ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΕ».
  2. Το ΑΦΜ του λογαριασμού σας θα πρέπει να ταυτίζεται με το ΑΦΜ του ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop, marketplace κλπ), μέσω του οποίου πουλάτε τα προϊόντα στους καταναλωτές.

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, θα αποκλείεται αμέσως η πρόσβασή σας στα αρχεία xml, excel της εταιρείας.

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ XML-EXCEL ΠΕΛΑΤΩΝ:

Για τη διασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας μας, θα πραγματοποιείται συνεχής και διάχυτος έλεγχος όλων των xml-excel, τα οποία παρέχονται δωρεάν προς τους πελάτες μας.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται από εξειδικευμένο Αλγόριθμο, ο οποίος δημιουργήθηκε για λογαριασμό της «ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΕ», ελέγχοντας συνδυασμό ποικίλων παραμέτρων όπως: α) τζίρος πελάτη - χρήστη xml-excel, β) ελάχιστες νόμιμες τιμές πώλησης, γ) σχόλια σε πλατφόρμες σύγκρισης τιμών και e-shop, δ) δειγματοληπτικές παραγγελίες σε ύποπτες καταχωρήσεις, ε) διασταύρωση όγκου πωλήσεων κλπ.

Από τον εν λόγω Αλγόριθμο κρίνεται, ανά πάσα στιγμή και οποτεδήποτε, αν η «ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΕ» θα συνεχίσει να σας παρέχει τα δωρεάν xml - excel ή αν θα διακόψει την πρόσβασή σας σε αυτά. Η πρόσβαση xml-excel χρηστών – πελατών, οι οποίοι ενεργούν σε βάρος των συμφερόντων της «ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΕ», θα διακόπτεται αμέσως, άνευ προηγούμενης προειδοποιήσεως ή οχλήσεως, ενώ, σε κάθε περίπτωση, η «ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΕ» διατηρεί το δικαίωμά της να διακόψει, οποτεδήποτε και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, την πρόσβαση οποιουδήποτε πελάτη – χρήστη των xml-excel της, αλλά και να τροποποιήσει ή να καταργήσει εν γένει τα συγκεκριμένα αρχεία, άνευ ουδεμίας υποχρεώσεώς της, περί αιτιολόγησης ή λογοδοσίας των αποφάσεων και ενεργειών αυτών, στους πελάτες – χρήστες της. 

Η ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΕ, πέραν της λειτουργίας του αλγορίθμου ελέγχου, διατηρεί το δικαίωμα δειγματοληπτικού ελέγχου του εμπορεύματος των πελατών της, το οποίο φέρει τα νόμιμα κατοχυρωμένα εμπορικά της σήματα Xmasfest, Homie, Justnote, Summertiempo, Toymarkt, CARNAVALISTA, Yammis, Bunnys και 4teen4ty, προκειμένου να διασταυρωθεί η ποιότητα και η νόμιμη προμήθεια και μεταπώλησή τους. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης του σήματος, καθ' οιονδήποτε τρόπο και ειδικά, αλλά όχι περιοριστικά, χρήσης του σήματος, με οποιονδήποτε τρόπο, μέσω φυσικού ή ηλεκτρονικού καταστήματος, σε διαφορετικά προϊόντα από τα νομίμως προμηθευθέντα από την ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε., η ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει και να διακόψει μονομερώς τη συνεργασία της με τον εκάστοτε πελάτη, διακόπτοντας την πρόσβασή του στο αρχείο XML, ενώ ο τελευταίος δεσμευεται, οπωσδήποτε, να συμμορφωθεί άμεσα σε οποιαδήποτε σχετική όχληση της ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ Α. Ε. και να παύσει άμεσα την οποιαδήποτε πρακτική παραβίασης του σήματος, κυρίως με αφαίρεση των προϊόντων από τους τιμοκαταλογους του, καθώς και μη εκτέλεση των παραγγελιών για τα συγκεκριμένα προϊόντα. 

Σημειώνεται ότι, εφόσον προχωρήσετε στην χρήση των δωρεάν αρχείων xml-excel της εταιρείας «ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΕ», τεκμαίρεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των ανωτέρω όρων, εκ μέρους σας,. Εάν δε συμφωνείτε με τα ανωτέρω, δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε τη χρήση των αρχείων xml-excel της «ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΕ», καθώς παραβίαση αυτών θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο αποκλεισμό σας από τα ανωτέρω εργαλεία πωλήσεων.