Λίγα Λόγια

 

Κάθε χρόνο εκδίδονται και αποστέλλονται δωρεάν προς τους ενδιαφερόμενους της εταιρείας 5 αναλυτικοί τιμοκατάλογοι χονδρικής.

Οι πρώτες σελίδες (~40 σελίδες) κάθε τιμοκαταλόγου είναι αφιερωμένες στα εποχιακά είδη:

Στις υπόλοιπες σελίδες (~80 σελίδες), ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει τα πάντα όλα σε προϊόντα συνεχούς ζήτησης:

Οι τιμοκατάλογοι είναι αναλυτικοί και απολύτως λειτουργικοί για το πελάτη.

Για κάθε προϊόν υπάρχει φωτογραφία καθώς και ταμπελάκι, στο οποίο αναγράφονται:

ο κωδικός, η τιμή, τυχόν έκπτωση κιβωτίου, διαθέσιμα χρώματα, μεγέθη, διευκρινίσεις, διαστάσεις, και άλλου τύπου τεχνικά χαρακτηριστικά.

Συνεπώς ο πελάτης είναι σε θέση να μελετήσει, να συγκρίνει και να προχωρήσει με ασφάλεια και σιγουριά στη διαδικασία της παραγγελίας.